TR | EN

Kongrenin Ardından

Kongrenin Ardından

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneğinin Düzenlediği İkinci Uluslararası Kongrenin ardından

İlkini Kocaeli ilinde karlı kış günlerinde Kartepede gerçekleştirmiştik. 20-23 Mart 2014 tarihlerinde The Green Park Kartepe Resort & Spa, Kocaeli’nde düzenlenen kongrede, farklı kök hücre çeşitlerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ve hücresel tedavi uygulanan Nörodejenerativ ve Kardiyovasküler Hastalıklar, Plastik Cerrahi ve Ortopedi, İmmunoterapi, ve Diş Hekimliği konuları hakkında seksenden fazla konuşma yer almıştı. İkincisi epeyce sıcak sonbahar günlerine denk geldi. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından gerçekleştirilen “İkinci Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies – ICSCCT) 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya ilimizin Belek bölgesinde Kaya Plaza Resort Otelde Brievent Firmasının büyük desteği ile gerçekleştirildi. Oturumlarda Kişiye-Özgü ve Rejeneratif Tıp Uygulamaları, Kök Hücre Araştırmalarında Klinik Uygulamalar, Kök Hücre ve Hücresel Ürünler, Hücresel Programlama ve IPS Hücre Araştırmalarında Güncel Konular, Kök Hücre Araştırmalarında Model Organizmalar ve Alandaki Etik Konular hakkında oldu. Aşağıda katılımcıların geri bildiriminden de anlaşılacağı üzere hem bilimsel hem de sosyal anlamda özellikle öğrencilerin çok zevk aldığı bir toplantı oldu. Sosyal medyada ilgi çekti ve kök hücre ile uygulamaları hakkında dikkat çekti. Dünyanın önde gelen Kök Hücre uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Kongrede; son yıllarda kök hücre ve uygulamaları alanında gerçekleştirilen bilimsel içerik ve organizasyon olarak en iyi kongre olduğu ve gelecek yıllarda yapılacak serilerde çok iyi bilimsel getiriler beklendiği görüşü herkes tarafından paylaşıldı. Kongrenin en önemli kısmı geleceklerini bu konuda değerlendirmek isteyen ve yeni başlayan camianın çömezlerinin önünü açması ve yeni bilgilerin paylaşılması oldu. Özellikle öğrencilerin desteklenmesi ve katılımcıların bilgilerinden istifade edilmesi en güzel ve önemli olan nokta idi.

Kongrenin düzenlemesinde ve gerçekleştirilmesinde Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Karaöz hocanın katkısı ve standartları olmayan laboratuvarlarda kök hücre üretilmemesi uyarısı çok önemli bulundu. Kongreye 28′i yabancı olmak üzere 400 kişinin katıldığını bildirdi. Kök hücreler ile dünyada tedavisi mümkün olmayan birçok hastalığın tedavisine çalışıldığını ve Türkiye için kök hücre araştırmalarında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye’de 41 klinikte kök hücre çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaöz, bu çalışmaların sonuçlarını görmek için biraz daha sabırlı olmak gerektiğini kaydetti. Çalışmaların Sağlık Bakanlığından onaylı merkezlerde yapılmasının önem ve gereğini ortaya koydu.

Derneğin üyelerinden ve kongrenin mimarı, yöneteni, olduranı ve eşbaşkanı Yeditepe üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin hocamız kök hücre gen tedavi ve hücresel ürünlere yönelik uzun süredir çalışma yaptıklarını bildirdi. Kök Hücre Mükemmeliyet Merkezi kuruluş çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kongreye; 28 yabancı olmak üzere 345 kişi katıldığını, 39 oturum yapıldığını, 26 yabancı konuşmacı bildirilerini sunarken 96 poster sunumu ve 59 sözlü bildiri gerçekleştirildiğini bildirdi. Sözlü ve Poster ödülleri İstanbul, İzmir ve Ankara illeri arasında paylaşıldı. Kriterleri ve kazananları belirleyenler aynı zamanda oturum başkanlıklarını da yapan değerli yerli ve yabancı hocaların tarafsız değerlendirmeleri oldu.

Bir diğer önemli bilim insanı Ottawa Hastanesi Araştırma Enstitüsü üyelerinden Prof. Dr. Kürşad Türksen olup özelikle yabancı katılımının organizasyonunda çok değerli katkılar sağladı.

Toplantıya katılan, 2012 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü sahibi Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Sir John Gurdon da kök hücre araştırmalarının birçok hastalığın tedavisinde kullanılacak yöntemleri ortaya çıkarabileceğini dile getirdi. Gurdon, kök hücre tedavilerinin ilerleyen dönemde birçok hastalığa çare olabileceğini ancak dünyadaki çalışmaların çoğunluğunun klinik aşamasında olduğunu ifade etti. Etkinin abartılmasının beklentileri hayal kırıklığına uğratıp kök hücrenin geleceğine zarar verebileceğini söyleyerek Erdal hocamızın düşüncelerine destek verdi.

Toplantımızın TÜBA özel oturumunun katkısı da klinik anlamda çok etkili oldu. İlk konuşmayı Özgür Bakar ve TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Ercüment Ovalı gerçekleştirdi. Oturum’da; Yine TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi olan Mustafa Çetin’in ‘Hemotoloji Alanındaki Mezankimal Kök Hücre Uygulamalarında Yeni Görüşler’ ve Alp Can’ın ise ‘Kalp Tedavisi için Alternatif MSC Kaynakları Araştırması’ başlıklı konuşmaları ve Işık Akgün’ün sunumu ile Zeynep Burçin Gönen’in ‘Rejeneratif Tıpta Mezankimal Kök Hücre Uygulamaları’, Ekrem Ünal’ın ‘T Hücresinin Klinik Uygulamaları’, Murat Kantarcıoğlu’nun, ‘Kök Hücre Çalışmalarından Gastroenteroloji Uygulamalarına’ adlı konuşmaları yer aldı.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin hocamızın konuşmasında belirttiği gibi “Kök hücreler çok hücreli canlılarda bütün doku ve organların oluşumunda görev alan ana hücreler olarak görev yapıyor ve bilimsel araştırmalarda bu hücrelerin değişik hücre tiplerine dönüşebileceği ve hücresel/gen tedavide kullanılabileceği ispatlandı” bilgisi gelecekte kök hücresel tedaviler için önem ve gelişmelere dikkat çekmektedir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda düzenlenen ‘2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi’, kök hücre ve gen tedavi ürün, teknoloji, yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, klinik uygulamaları, etik sorunları ve çözüm yolları ile ilgili uluslararası ar-ge çalışmalarını yürüten akademisyenler, araştırıcılar, sektör temsilcileri, hekimler ve profesyonel bilim insanlarını bir araya getirmiş ve güncel gelişmeleri tartışmaya açarak bilgilerimizin yenilenmesine ve irdelenmesine neden olmuştur.

NOBEL ödülü alan Sir John B. Gurdon tarafından açılışı olan ve kapanış konuşması ise 2011 yılında Ulusal Sağlık Örgütü (NIH) Rejeneratif Tıp yöneticiliğine getirilen Mahendra Rao, LLC Kurucusu ve CSO’su Mahendra Rao tarafından yapılan kongremizde iki geniş spektrum arasına oldukça önemli konular ve konuşmacılar sığdı. Bu kongrede Nobel ödülü ve mütevaziliği ile önem kazanan somatik hücre transferi hakkında önemli bilgiler verdi. Hemen sonrasında kendi alanlarında önemli çalışmalar yapmış kök hücre çalışanları alanlarındaki çalışmaları ve yaptıkları yayınları bizlerle paylaştılar bizlerle paylaştılar. ilk gün böyle geçtikten sonra ikinci ve üçüncü günde hem alanında uzmanların çalışmalarının detayları hem de bu konu ile ilgili insanların kendi tecrübelerini paylaştığı, sonuçlarının tartışıldığı önemli oturumlar gerçekleştirildi. Oturum başkanları ve hocalar ile konularını anlatan bilim insanlar arasındaki oldukça düzeyli tartışmalar, öğrencilerin kök hücre mekanizmaları ve sağlıkta kullanımları ile ilgili önemli bilgiler edinmelerini olanak sağladı. Tartışılan bu bilimsel konuları getirdiği olağanüstü yararlar yanı sıra Antalya ilimizin kimliğine ait muhteşem doğasını son derece güzel yansıtan oldukça gelişmiş Bir otelde sosyal yönüyle de son derece güzel bir toplantı gerçekleştirilmiş oldu. Bize bu imkanı sağlayan özellikle kök hücre tedaviler dernek başkanımız Erdal Karaöz ve kongre eş başkanlarımız Fikrettin Şahin hocamız ve Yüksel hocamız ile Brevent firmasının üyesi bu kongrenin en fazla çalışanı Savaş Beye sonsuz teşekkürler ediyor ve emeklerinden dolayı memnuniyetimizi aldığımızı ifade ediyoruz. Bu kongre ve benzeri toplantıların yapılmasına vesile olan kök hücre ve hücresel tedaviler Derneği ile Derneğin üyelerine, çalışmaları, fedakarlıkları ve var olmaları nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile kongreye katılanları http://www.stemcell2015.org/ kongre web sayfasından fotoğrafları ve detayları öğrenmeye ayrıca kök hücre ve hücresel tedaviler ile ilgili insanları http://kokhucreseltedavilerdernegi.com/ web sayfasından üye olmaya davet ediyoruz.

KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER DERNEĞİ

GERİ BİLDİRİMLER

Bilimsel yönü çok yüksek olan ve genç bilim insanlarının ufkunu açan, yapacakları bilimsel araştırmalarda geniş perspektiften bakmalarına yol açacak bir kongre idi. Kök hücre çalışmalarının klinik yansımaların başarılı olma şansının artmasının, temel bilimler ile birlikte zenginleştiği vurgulanmış oldu. Kongrenin gerek yoğun bilimsel programının düzenlenmesinde gerekse çevresel ortamların (niche) olumlu yansımaları nedeniyle Kongre Başkanı, Kongre Düzenleme Kurulu ve Yönetim Kurulu’nda görev yapan değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. PROF. DR. SEVINÇ İNAN/CBÜ

Bilimsel ve sosyal içeriği çok iyi olan bu kongreyi düzenleyen başta Prof. Dr. Erdal Karaöz, Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Prof. Dr. Kursad Turksen’e çok teşekkur ederim. Bize nobel almis çok kiymetli bir hocayi ve konusmalari olan diger yerli ve yabanci hocalari dinleme birebir iletisim kurup soru sorma firsati sagladiklari icin de sonsuz teseķkurler…
DOÇ. DR. ELGİN TÜRKÖZ/CBÜ

2. Kok hucre ve hucresel tedaviler kongresi hem klinik hem pre-klinik arastirmalar acisindan cok yogun ve kaliteli icerige sahip bir kongre oldu. Cocuk sagligi ve hastaliklari asistani olarak rutin pratigimizde henuz cozume ulasmamis pek cok klinik antitenin yeni tedavi modaliteleri hakkinda bilgi sahibi olmami ve hastaliklara yeni bir bakis acisi kazanmami sagladi. Dr. John Gurdon ve pek cok ulkeden gelen arastirmacilarla calismalari hakkinda sohbet etme ve fikir alisverisinde bulunma imkanimiz oldu. Kok hucre tedavisinin diger ulkelerde ve ulkemizdeki yasal ve etik duzenlemeleri hakkinda bilgi sahibi oldum. Turkiye’de kok hucre calismalari yapan klinikler ve uygulamalari ile lgili birebir bilgi edindim. 4 gun icerisinde hem bu kadar genis bilgi edinebilme hem de Turkiye’nin ve dunyanin onde gelen bilimadamlariyla tanisma firsatini sundugu icin kongre duzenleme ekibine ve bilimsel komiteye cok tesekkur ediyorum. Saygilarimla, Dr. Gamze Gezgen/CBÜ

Bilimsel ve sosyal açıdan zengin ve kaliteli bir kongre gerçekleştirildi. Özellikle genç bilimadamlarının ufkunu açacak zengin içerikli bilimsel paylaşımlar oldu. Kongrenin düzenlenmesinde yer alan herkesin emeğine sağlık, teşekkür ediyorum. saygılar
DR. PINAR KILIÇASLAN SÖNMEZ, M.D. /CBÜ

Kongrenin uluslararası olması ve birçok yurt dışı konuşmacının katılması ile kök hücre çalışmaları hakkında yapılan çalışmaların ne kadar geniş bir skalada yayıldığı konusunda bilgilendik. Bu kongre sayesinde temel bilim araştırmaları yanında artık ürün eldesine yönelik çalışmaların hız kazanması ve bir takım etik problemlerin aşılması gerektiği konusundaki ilerlemeler sevindiricidir. Aynı zamanda konulara göre farklı oturumların düzenlenmesi ilgi alanına göre takibi kolaylaştırdı. Tüm kongre ekibi ile birlikte Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Derneği yönetim kurulu hocalarımıza teşekkür eder bir sonraki toplantıları heyecanla beklediğimizi belirtmek isterim.
IŞIL AYDEMİR/CBÜ

Bilimsel içeriğin yüksek dozda hissedildiği, katılımın gerekeli ölçüde olduğu ve kök hücreyi katılımcıların tüm hücrelerinde hissettiği çok güzel bir kongreydi. Başta Prof. Dr. Erdal KARAÖZ olmak üzere dernek yöneticilerine ve kongrenin bu kadar güzel olması sağlayan organizasyonda emeği geçen hocalar, öğrenciler ve organizasyon şirketine çok teşekkür ederim. Bir sonraki için şimdiden heyecanlandık. Herşey için çok teşekkür ederiz.
MAHMUD ÖZKUT/CBÜ

Bilimsel içeriği dolu dolu çok değerli hocaların çalışmalarının önemli sonuçlarını bizlerle paylaşması ufkumuzu genişletmemiz açısından bu işte yeni olan yükseköğretim öğrencileri için çok önemli. Yapılan farklı konuşmaların bize kattığı değer ve yeni iş birliklerinin oluşturulması açısından çok önemli bir kongreydi. Sosyal içerik açısından da büyük otelde düzenlenmiş olması boş vakitlerimizi iyi değerlendirmemizi ve çalışma motivasyonumuzu artmasına neden oldu. Kongre de emeği geçen ve Ülkemizde bu kalitelide kongrenin düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ederim. Saygılarımla.
TUNA ÖNAL/CBÜ

Kongereniz hem bilimsel hem de sosyal yönden hiç bir eksiklik içermemekteydi. Kayıt masasındaki arkadaşlarımızdan, her alanda çalışan teknik ekibe kadar herkes işini severek yaptı, çok teşekkür ediyorum. Seçilen konular ve konuşmacılar harika idi. Hele ki Nobel Ödülü sahibi bir bilim adamı ile tanışmak, hem ufkumuzu açtı hem de gelecek için bizi umut ve hayecan ile doldurdu. Yapabileceğim tek eleştiri bu tarz kongrelerin çok pahallı olması nedeni ile yeterli sayıda insana ulaşamadığını düşünmemdir. Üçüncüsüne de katılabilmeyi dört gözle bekliyorum.
MELİKE ÖZGÜL/CBÜAnasayfa   |  Dernek Hakkında |  İletişim

© Copyright 2016. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği