Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

24-25 mart 2017 tarihinde Maslak Acıbadem Hastanesinde gerçekleştireceğimiz “Deri Ve Hücresel Tedavi Uygulamaları, Az Bilinenler” adlı sempozyumun fotoğraf galerisi

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80